O nas

Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Szymczyk.

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko kwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna:

  • 9 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • 3 nauczycieli współorganizujących kształcenie, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku pedagogika specjalna
  • 1 katecheta prowadzący naukę religii,
  • 2 logopedów,
  • psycholog,
  • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

Kadra Pedagogiczna systematycznie wzbogaca swoje umiejętności uczestnicząc w różnorodnych kursach i warsztatach organizowanych przez instytucje oświatowe.

Ponadto w placówce jest zatrudniona kadra administracyjno-obsługowa:

sekretarka, intendent, woźne oddziałowe,  pomoc nauczyciela (w grupie dzieci 3-letnich), kucharka i pomoce kucharki, pracownik do robót ciężkich.

Cały personel charakteryzuje:

– ciepły, serdeczny stosunek do dzieci,
– komunikatywność w kontaktach interpersonalnych,
– życzliwość i otwartość w stosunku do rodziców,
– dbałość o jakość wykonywanej pracy,
– tworzenie przyjaznej atmosfery w placówce.

Wszyscy pracownicy byli niejednokrotnie nagradzani za swoją pracę nagrodami dyrektora, a większość z nich Nagrodami Prezydenta Miasta Krakowa.