O nas

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych, 3 latków:

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci, mycie rąk, zabawy dowolne
8:00 – 8:15
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
8:15 – 8:25
Zabawa ruchowa
8:25 – 8:40
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne
8:40 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 9:30
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
9:30 – 9:50
Zajęcia dydaktyczne o dominacji umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej organizowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie
9:50 – 10:20
Zabawy dowolne
10:20 – 10:30
Czynności samoobsługowe w szatni – rozbieranie się i ubieranie
Przypomnienie dzieciom o zasadach bezpiecznej zabawy podczas pobytu poza przedszkolem
10:30 – 11:20
Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym , w parku, spacery, wycieczki
11:20 – 11:30
Czynności samoobsługowe w szatni, rozbieranie się i ubieranie się
11:30 – 12:15 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad
12:15 – 14:15
Leżakowanie
14:15 – 14:30
Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela
14:30 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, higieniczne, podwieczorek
15:00 – 17:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające organizowane przez nauczyciela, udzielanie ppp, rozchodzenie się dzieci

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych, 4 latków:

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci, mycie rąk, zabawy dowolne
8:00 – 8:15
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
8:15 – 8:25
Zabawa ruchowa
8:25 – 8:40
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne
8:40 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 9:30
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
9:30 – 9:50
Zajęcia dydaktyczne o dominacji umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej organizowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie
9:50 – 10:20
Zabawy dowolne
10:20 – 10:30
Czynności samoobsługowe w szatni – rozbieranie się i ubieranie
Przypomnienie dzieciom o zasadach bezpiecznej zabawy podczas pobytu poza przedszkolem
10:30 – 11:20
Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym , w parku, spacery, wycieczki
11:20 – 11:30
Czynności samoobsługowe w szatni, rozbieranie się i ubieranie się
11:30 – 12:15
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad
12:15 – 13:45
Leżakowanie
13:45 – 14.30
Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela
14:30 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, higieniczne, podwieczorek
15:00 – 17:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające organizowane przez nauczyciela, udzielanie ppp, rozchodzenie się dzieci

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych, 5-6 latków:

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci – czynności higieniczne, zabawy dowolne.
8:00 – 8:15
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
8:15 – 8:25
Zabawa ruchowa / zestaw ćwiczeń porannych.
8.25 – 9:00
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie.
9:00 – 9:30
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, czynności higieniczne.
9:30 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne o dominacji umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej organizowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie.
10:30 -11:20
Czynności samoobsługowe w szatni, przypomnienie dzieciom o zasadach bezpiecznej zabawy podczas pobytu w ogrodzie i poza przedszkolem. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym– zabawy ruchowe, zabawy dowolne.
Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne.
Przy niesprzyjającej pogodzie lub przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza – gry i zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe.
11:20 – 12:30
Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad. Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek muzycznych lub czytanych przez nauczyciela.
12:30 – 13:15
Czynności samoobsługowe w szatni, przypomnienie zasad bezpieczeństwa, wyjście do ogrodu przedszkolnego–zabawy dowolne dzieci. Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne.
Przy niesprzyjającej pogodzie lub przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza – gry i zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe.
13:15 – 14:15
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci w sali, zajęcia wspomagające organizowane przez nauczyciela, udzielanie ppp, zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczyciela.
14:15 – 14:30
Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.
14:30 – 15:00
Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.
15:00 – 17:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające organizowane przez nauczyciela, udzielanie ppp, rozchodzenie się dzieci.