O nas

Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Szymczyk

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko kwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna:

  • 9 nauczycielek z wykształceniem wyższym magisterskim o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • 3 nauczycielki wspomagające, posiadające wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku pedagogika specjalna
  • 1 katecheta prowadzący naukę religii,
  • 2 logopedów,
  • psycholog,
  • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
  • pedagog socjoterapeuta.

Kadra Pedagogiczna systematycznie wzbogaca swoje umiejętności uczestnicząc w różnorodnych kursach i warsztatach organizowanych przez instytucje oświatowe.

Ponadto w placówce jest zatrudniona również kadra administracyjno-obsługowa:

sekretarka, intendent, woźne oddziałowe,  pomoc nauczyciela (w grupie dzieci 3-letnich), kucharka i pomoce kucharki, pracownik do robót ciężkich.

Cały personel charakteryzuje:

– ciepły, serdeczny stosunek do dzieci
– komunikatywność w kontaktach interpersonalnych
– życzliwość i otwartość w stosunku do rodziców
– dbałość o jakość wykonywanej pracy
– tworzenie przyjaznej atmosfery na placówce

Wszyscy pracownicy byli niejednokrotnie nagradzani za swoją pracę nagrodami dyrektora, a większość z nich Nagrodami Prezydenta Miasta Krakowa.