Oferta

Oferta edukacyjna

 • Pracujemy aktywizującymi metodami pracy:
  – Zajęcia rozwijające sferę intelektualną prowadzone są metodami:rozwijanie mowy i myślenia wg koncepcji M.Kielar-Turskiej, nauka czytania Metodą Dobrego Startu, nauka czytania odimienną metodą I. Majchrzak, edukacja matematyczna wg prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskej ,gimnastyka mózgu metodą P. Dennisona,
  – Zajęcia rozwijające sferę ruchową prowadzone są metodami: gimnastyka rytmiczna wg A. i M. Kniessów, gimnastyka ekspresyjna wg C. Orfa i R. Labana, ruch rozwijający wg W. Sherborne, pedagogika zabawy.
 • Realizujemy Programy własne:
  – profilaktyczno-wychowawczy pt. „Pozwól mi stać się wartościowym człowiekiem”
  – adaptacyjny pt. „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne:
  – metodyczne: „Zabawy z psem terapeutą”; „Hipoterapia”
  – organizacyjna: „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”
  – organizacyjno-metodyczna: „Wolontariusze z UE w Przedszkolu Nr 121”
 • Realizujemy projekty edukacyjne:
  – „Ogród w czterech porach roku”’
 • Oferujemy zajęcia dodatkowe bezpłatne rozwijające zainteresowania dzieci:
  zabawy muzyczno-ruchowe, odkrywanie świata przez doświadczenie, radosne zabawy z plastyką, sensoplastyka,
 •  Zajęcia rozwijające zdolności dzieci: muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne.

Wyróżnia nas panująca w przedszkolu rodzinna atmosfera, którą zbudowaliśmy na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców.
Od 16 lat jesteśmy przedszkolem ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.