Oferta

Oferta edukacyjna

 • Pracujemy aktywizującymi metodami pracy:
  – Zajęcia rozwijające sferę intelektualną prowadzone są metodami: rozwijanie mowy i myślenia wg koncepcji M.Kielar-Turskiej, nauka czytania Metodą Dobrego Startu, nauka czytania odimienną metodą I. Majchrzak, edukacja matematyczna wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskej, gimnastyka mózgu metodą P. Dennisona,
  – Zajęcia rozwijające sferę ruchową prowadzone są metodami: gimnastyka rytmiczna wg A. i M. Kniessów, gimnastyka ekspresyjna wg C. Orfa i R. Labana, ruch rozwijający wg W. Sherborne, pedagogika zabawy.
 • Realizujemy Programy własne:
  – profilaktyczno-wychowawczy pt. „Pozwól mi stać się wartościowym człowiekiem”
  – adaptacyjny  „Łagodnie przekroczmy próg  przedszkola”,
  – edukacyjny „Mówię nie temu, co złe”,
  – edukacyjny  „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej”,
  – regionalny  „Znam swoje korzenie, osiedle, miasto, kraj, w którym żyję”,
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne:
  – metodyczne: „Zabawy z psem terapeutą”; „Hipoterapia”
  – organizacyjna: „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”
  – organizacyjno-metodyczna: „Wolontariusze z UE w Przedszkolu Nr 121”
 • Realizujemy projekty edukacyjne:
  – „Ogród w czterech porach roku”’
 • Oferujemy dodatkowe zajęcia bezpłatne rozwijające zainteresowania dzieci:
  zabawy z tańcem, mali odkrywcy, warsztaty plastyczne, sensoplastyka,
 •  Zajęcia rozwijające zdolności dzieci: muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne.

Wyróżnia nas panująca w przedszkolu rodzinna atmosfera, którą zbudowaliśmy na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców.
Od 1995 r. jesteśmy przedszkolem ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.