Oferta

Informacje o przedszkolu

Liczba wszystkich miejsc: 110
Godziny otwarcia:  6:30 – 17:30

Przedszkole usytuowane jest w pobliżu przystanków:
MPK – A 102, A 130,  A 140, A 144, A 194
PKP – Łobzów  SKA

Od 2002 r. wolontariusze z UE i krajów partnerskich realizują projekty Wolontariatu Europejskiego (Program Młodzież w Działaniu, Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności).

Od 1 września 2000 r. funkcjonują w naszym przedszkolu oddziały integracyjne, do których razem ze swoimi rówieśnikami uczęszczają także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

Od 1995 r. realizują w przedszkolu praktyki zawodowe studenci Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności pedagogika przedszkolna i od 2000 pedagogika specjalna.

Dbamy o utrzymanie więzi emocjonalnej dziecka z nauczycielem, dlatego preferujemy prowadzenie oddziału przez nauczyciela począwszy od grupy dzieci trzyletnich do podjęcia przez nich nauki w szkole.