Oferta

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2
ul. Siewna 23d
31-231 Kraków
tel/fax 12 415-69-68
e-mail: ppp2@mjo.krakow.pl
Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 18.00
w piątek w godz. 8.00 – 16.00

Przedszkole uczestniczy w programie „Za życiem” który,  jest skierowany do dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców  w ramach współpracy ze
Specjalistyczną Poradnią
Wczesnej Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej

 os. Willowe 35
31-902 Kraków
e-mail: sekretariat@owpp.pl
telefon/faks: +48 (12) 412 15 66

Zgodnie z założeniami w/w programu na terenie naszego przedszkola dzieci mogą korzystać z zajęć terapeutycznych w ramach OKRO.

szczegółowe informacje na stronie poradni: OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY – OKRO – OWPP

Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się poza przedszkolem w wymienionych niżej placówkach.