Oferta

Atuty przedszkola

 • Duże sale dziecięce wyposażone w oczyszczacze powietrza i klimatyzatory,
 • Pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci (oprócz standardowych pomocy każda sala wyposażona jest w roboty do kodowania i programowania, w trzech salach zamontowane są monitory interaktywne a w kolejnej tablica interaktywna),
 • Duży ogród wyposażony w nowoczesny sprzęt,
 • Własna kuchnia domowa,
 • Oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Podjazd dla dzieci poruszających się na wózkach,
 • Wolontariusze z Unii Europejskiej i krajów partnerskich pracujący w ramach programu „Młodzież w Działaniu”,
 • Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy współorganizujący kształcenie, logopeda, psycholog, pedagog-terapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

Współpraca z Rodzicami

 • zebrania ogólne,
 • zebrania grupowe,
 • spotkania integracyjne dla dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziców,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj, festyny rodzinne),
 • konsultacje indywidualne, telefoniczne i mailowe,
 • informowanie rodziców o indywidualnym rozwoju dziecka.