Wydarzenia

Zakończenie akcji Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W tym roku szkolnym grupa Odkrywcy brała udział w nowej edycji programu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury. Podczas całego roku mogliśmy realizować 6 modułów, a każdy z nich poświęcony był innemu zagadnieniu.

Przy współpracy nauczyciela z rodzicami, dzieci realizowały zadania z Modułu I pt. „Czytamy razem z Małym Misiem” podczas którego wspólnie czytały i i wypełniały karty, aby stworzyć dzienniczek przedszkolaka.

Obecnie staramy się rozwijać czytelnictwo poprzez: codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury, zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom w domu, prowadzenie dzienniczka – dzielenie się swoimi wrażeniami po wysłuchaniu bajki oraz wspólne bogacenie przedszkolnego kącika książki.

W II Module pt. „Emocje w życiu codziennym” dzieci wraz z nauczycielem rozmawiały o trudnym temacie jakim są emocje, o wychowaniu do wrażliwości na prawdę i dobro. Zajęcia kształtowały świadomość, że emocje odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie, i wszystkie emocje są potrzebne – nie ma „złych emocji”.

Biorąc udział w tym module chcemy dalej podnosić jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich naszych dzieci oraz wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny – dostarczanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym.

Moduł III to „Pamiętnik naszej grupy” w nim zapisaliśmy i wykonaliśmy ilustracje wszystkich naszych ważnych wycieczek i wydarzeń grupowych organizowanych przez cały rok.

W kwietniu podczas Modułu IV pt. „Spacerki literackie” wyszliśmy do naszego ogrodu przedszkolnego, aby chociaż na chwilę pobyć z naturą, „zatrzymać się” i spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Podczas realizacji Moduł V pt. „Mały Miś i zdrowe nawyki” przypominaliśmy sobie o zdrowym trybie życia, o prawidłowym odżywianiu na podstawie piramidy żywienia, odpowiadaliśmy sobie na pytania co to znaczy dbać o nasze zdrowie?


Na czas wakacji żegnamy się z Małym Misiem jednak liczymy, że we wrześniu znowu się spotkamy.


 
Powrót