Podziękowanie

Zakończyliśmy trwającą od 1 do 31 marca br. akcję charytatywną: „Wyślij pączka do Afryki” wspierającą inicjatywę krakowskich kapucynów. W czasie trwania akcji pieniądze zbieraliśmy do puszek. Dzięki Waszej hojności udało nam się zebrać kwotę w wysokości: 323,95 złotych. Misjonarze  w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie będą realizować dzięki pozyskanym w akcji datkom projekty skierowane na pomoc w dożywianiu głodnych dzieci, ich edukację, budowę studni i kaplic, leczenie niepełnosprawnych dzieci oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. Ojcowie Kapucyni składają serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe tej szlachetnej akcji.


 
Powrót