Ogłoszenia

Zmiana stawki godzinowej od 1 listopada

Od 1 listopada 2022 r. wzrasta stawka za każdą godzinę korzystania przez dziecko z 1,00 zł  na 1,14 zł.

Podstawa prawna :

Uchwała Nr XCVII/2647/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 


 
Powrót