Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym pt: „Najpiękniejsze miejsce w Polsce”.

ZASADY KONKURSU:

  1. Pracę można wykonać techniką dowolną. Liczy się zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu, estetyka pracy i pomysłowość.
  2. Termin składania prac upływa 18 maja 2023 r.
  3. Prace należy składać w grupie do której dziecko uczęszcza.
  4. Każda praca powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora oraz grupę wiekową.
  5. Finał konkursu odbędzie się 23 maja 2023 r. Wręczenie nagród odbędzie się 25 maja 2023 r.
  6. Prace będą wykorzystane do dekoracji przedszkola.

Organizatorzy:

Beata Kozaczka

Kinga Chybiorz

Agata Książek


 
Powrót