Ogłoszenia

Zapisy na dyżur wkacyjny – lipiec 2024

Informujemy, że nasze przedszkole pracuje w okresie wakacji od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r. w godzinach 6.30 – 17.30.
Na lipiec 2024 r. zostały przyjęte dzieci aktualnie uczęszczające do P-121 (zgłoszone przez rodziców).
Zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli odbywać się będą w terminie:
od 2 kwietnia 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.
Kartę zapisu na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony przedszkola
https://przedszkole121.edu.pl/rodzice/dokumenty-do-druku/
Wypełnioną Kartę zapisu, poświadczoną pieczęcią macierzystego przedszkola składamy osobiście do dyrektora przedszkola w godzinach:
wtorek 7:00 – 16:00 lub w innych godzinach uzgodnionych telefonicznie
środa 8:00 – 16:00 lub w innych godzinach uzgodnionych telefonicznie
czwartek 9:00 – 12:00
piątek 9:00 – 12:00
lub przesyłamy na adres e-mail przedszkola: p121@mjo.krakow.pl
Czynniki decydujące o przyjęciu:

  • w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z przedszkoli zamkniętych przez dwa miesiące na terenie naszej dzielnicy;
  • dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego Przedszkola;
  • dzieci z przedszkoli zamkniętych przez dwa miesiące na terenie Krakowa;
  • według kolejności zgłoszeń.

 
Powrót