Wydarzenia

Udział starszaków w akcji „Szkoła pamięta”.

W poniedziałek 30 października 2023 r. nasze przedszkole wzięło udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta ”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Jednym z ważniejszych miejsc w naszej okolicy upamiętniających bohaterów jest PANTEON NARODOWY ŻOŁNIERZY AK POLSKICH KRESÓW WSCHODNICH w Kościele św. Jadwigi Królowej.
Krakowski Panteon Żołnierzy AK Kresów Wschodnich, który wraz z kaplicą został urządzony w dolnej kaplicy kościoła św. Jadwigi Królowej jest jedynym takim miejscem w Polsce. Został założony w czerwcu 1999 roku. Obecnie stanowi znaczące miejsce na lekcje historii młodych pokoleń. W panteonie upamiętniono również tych żołnierzy, którzy nigdzie nie mają swej mogiły.
Dwie starsze grupy: Sowy i Zuch udały się do Kościoła Św. Jadwigi Królowej, aby złożyć bukiet biało- czerwonych kwiatów w hołdzie ludziom, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Wybrani przedstawiciele poszczególnych grup złożyli pod tablicą kwiaty jako dowód szacunku dla poświęcenia bohaterów. W trakcie ciszy dzieci wysyłały im w myślach słowo „Dziękuję” 
Powrót