Ogłoszenia

Rozliczenie akcji charytatywnej „Wyślij pączka do Afryki”

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w akcji charytatywnej „Wyślij Pączka do Afryki” prowadzonej na terenie naszego przedszkola w terminie od 15 marca do 30 marca 2024 r.

Zebrana kwota to 327,73 zł. We wtorek 3 kwietnia powyższa kwota została wpłacona na konto Fundacji Kapucyni i Misje.

Misjonarze zamienią Państwa darowiznę na pomoc potrzebującym w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA TEN DAR SERCA!

Organizatorzy akcji na terenie przedszkola:

Barbara Mamczura

Beata Gajek

……………………………………………………………………………………………

Poniżej zamieszczamy list otrzymany od pomysłodawców akcji.

Pokój i dobro

Pragniemy serdecznie podziękować za przyłączenie się do naszej akcji, za Państwa zaangażowanie i chęć wsparcia misjonarzy w ich wysiłkach zmienienia świata na lepsze.

Dzisiaj Wasza społeczność Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 121 w Krakowie przekazała darowiznę w wysokości 327,73 zł, która umożliwi misjonarzom w Afryce zrealizowanie projektów charytatywnych.

Najważniejszym projektem tegorocznej akcji jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia dzieci i dorosłych chorych,
którzy szukają pomocy w szpitalu prowadzonym przez misjonarza br. Macieja Jabłońskiego w Ngaoundaye w Republice Środkowoafrykańskiej.
Dzięki Waszej pomocy i wspólnemu odpowiedzialnemu pomaganiu również wiele dzieci otrzyma ciepły posiłek  i będą mogły pójść do szkoły.

Powstaną nowe studnie z czystą wodą, misjonarze zbudują szkołę i zapewnią działanie przedszkolom, szkole krawieckiej i stolarskiej.
O naszych zamierzeniach i postępach akcji możecie się Państwo dowiedzieć więcej na stronie https://paczek.kapucyni.pl/

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom i Przedszkolakom za zaangażowanie dla spraw misji.
Gratulujemy Paniom koordynatorkom Beacie i Barbarze wspaniałej organizacji a wolontariuszom życzymy zapału do nauki i zabawy oraz satysfakcji z czynienia dobych uczynków.

Z błogosławieństwem i modlitwą za Waszą społeczność
br. Jerzy SteligaOFMCap

Fundacja Kapucyni i Misje

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000356850, posiadająca status OPP, prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych


 
Powrót