Ogłoszenia

Rekrutacja uzupełniająca

Samorządowe Przedszkole Nr 121 z Oddziałami integracyjnymi ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2023/2024 na 3 wolne miejsca wg poniższego harmonogramu:
25 maja 2023 – 5 czerwca 2023:
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola poza elektronicznym systemem rekrutacji osobno do każdego przedszkola brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
poniedziałek, czwartek piątek w godz. 8.00 -15.00
wtorek, środa w godz. 8.00 -16.00.
Do 6 czerwca 2023:
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną – przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
21 czerwca 2023:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22 czerwca 2023 – 29 czerwca 2023:
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
codziennie w godzinach 8.00 -15.00.
30 czerwca 2023:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.


 
Powrót