Ogłoszenia

Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego

Informacje dotyczące składania deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025:

  1. Składanie deklaracji przez rodziców / opiekunów prawnych o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 odbywać się będzie od 21 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.  do godziny 15:00.
  2. WAŻNE – nie złożenie w w/w terminie deklaracji skutkować będzie tym, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 na zasadach jak kandydaci (dzieci nowe). 
  3. Deklaracje o woli kontynuowania  będą dostępne od 21 lutego 2024 r.

u Dyrektora lub w sekretariacie Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi.

  • Odroczenie dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola potwierdza się decyzją dyrektora podstawowej szkoły rejonowej  o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego.
  • Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć tylko i wyłącznie Dyrektorowi Przedszkola lub zostawić w sekretariacie.
  • Rekrutacja dla nowych kandydatów na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminie 1.03 – 29.03 2024 r.

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdują się na naszej stronie internetowej www.przedszkole121.edu.pl

Szczegółowych informacji na wszelkie pytania i wątpliwości można zasięgnąć u Dyrektora, bądź w sekretariacie Przedszkola. tel. 12 637-43-02,  12 636-75-40.


 
Powrót