Wydarzenia

„Bezpieczny Miś” – inicjatywa radnych Dzielnicy IV

19 grudnia Alicja i Janek z grupy Sowy pod opieką A. Gawlik udali się na spotkanie z przedstawicielami Rady IV Dzielnicy: Panem Przewodniczącym D. Franczakiem oraz Panem A. Matrasem. Rada Dzielnicy IV zapoczątkowała akcję „Bezpieczny Miś” w ramach, której każde dziecko z placówki edukacyjnej na terenie dzielnicy otrzyma odblask – niebieskiego misia, który będzie mogło przypiąć do swojego plecaka czy kurtki, aby być lepiej widocznym na ulicy w porze wieczornej. Zamierzeniem działaczy jest cykliczność tej akcji tak, aby co roku nowa grupa dzieci otrzymywała odblaski. W imieniu wszystkich dzieci, dziękujemy za odblaskowe misie.

W najbliższych dniach, każde dziecko znajdzie przekazany odblask w swojej szafce.


 
Powrót