Zuchy poznają pracę ogrodnika

We wtorek 14 marca dzieci z grupy Zuchy spotkały się z ogrodnikiem z Panem Augustem. Pan August pokazał narzędzia ogrodnicze, oprowadził nas po ogrodzie, opowiadając o roślinach i drzewach. Dzieci obserwowały zmiany zachodzące wiosną w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci również zapoznały się ze stacją pogody.  Wiosna w ogrodzie dodała nam energii! 🙂. 

Dogoterapia w grupie Krasnoludki.

20 lutego 2023 znów odwiedziła nasze przedszkole pani Kamila z pieskiem Coffie. Tym razem gościliśmy ich w grupie „Krasnoludki”. Dzieci poznawały psie zwyczaje. Dowiedziały się ze pies posługuje się węchem tak jak ludzie wzrokiem. Naśladowały pieska podczas zabawy i dawały mu jedzenie z miski. Było nas w tedy w grupie malutko. Dlatego następnym razem tj. 7 marca odwiedziła nas jeszcze Arwen. Miło było pogłaskać pieska i pobawić się z nim w szukanie smaczków. Potem w małych grupach szukaliśmy różnych piesków w książeczkach. Zabawy z pieskiem są bardzo fajne.

Z okazji dnia Kobiet.

Dzisiaj jest Dzień Kobiet, ślemy więc życzenia, niechaj życie Wasze wciąż na lepsze się zmienia! Wszystkim Dziewczynkom z naszego przedszkola, ich Mamom, Siostrom, Babciom i wszystkim Kobietom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech się spełnią Wasze marzenia.

Krasnoludki poznają Kraków.

Na przełomie lutego i marca Grupa Krasnoludki w ramach realizacji tematu „Kraków – moje miasto” stawiała pierwsze kroki w zdobywaniu wiedzy o Krakowie. Słuchaliśmy hejnału z Wieży Mariackiej. Poznaliśmy „Legendę o Wawelskim Smoku”. Dowiedzieliśmy się jak wygląda krakowski strój ludowy. Wykonaliśmy obwarzanki krakowskie z masy solnej. Ciasto na obwarzanki zagniataliśmy z zapałem wspólnie z naszymi paniami. Ciekawym doświadczeniem była również możliwość dotknięcia mąki, soli i maku. Największa niespodzianka czekała na nas jednak pod koniec tygodnia, kiedy naszą grupę odwiedzili Basia i Bartek z grupy Sowy w strojach krakowskich i zatańczyli dla nas krakowiaka. My też próbowaliśmy im dorównać. Jeszcze trochę i zatańczymy tak jak oni. Po zakończeniu prezentacji naszych starszych kolegów mogliśmy zobaczyć z bliska stroje Krakowianki i Krakowiaka a nawet dotknąć ozdób na strojach.

Przedstawienie „Przygody Franka Bałwanka”

28.02.2023 r. odwiedziła nasze przedszkolaki teatr aktora „Kanon”. Zaprezentował przedstawienie „Przygody Franka Bałwanka”. Franek Bałwanek chciał zostać idealnym bałwankiem. Próbował stać się cieniutki i zmienić swój nos. Pomagał mu w tm Zajączek Tolek a my kibicowaliśmy z całego serca. Okazało się jednak dzięki pewnemu krasnoludkowi, że Franek wcale nie musi się zmieniać. Okrągłe kulki i marchewkowy nosek – to właśnie cechy idealnego bałwanka. Kiedy to wreszcie zrozumiał, był bardzo szczęśliwy a my cieszyliśmy się razem z nim.

Spotkanie z Przewodnikiem Beskidzkim w grupie Zuchy.

W poniedziałek 27 lutego gościła w grupie Zuchy mama Ignasia – Pani Justyna, która jest Przewodnikiem Beskidzkim. Z pasją i zaangażowaniem opowiedziała o pracy przewodnika górskiego, pokazała mapy, przewodniki  i wyjaśniła oznaczenia szlaków górskich. Dzieci zobaczyły także jak wygląda ubranie przewodnika i zaciekawieniem poznały wyposażenie plecaka na górską wędrówkę. Pani Justyna zwróciła szczególną uwagę na bezpieczeństwo w górach i ubiór dostosowany do warunków pogodowych. Zachęciła także dzieci do wycieczek górskich i zbierania punktów w książeczce PTTK. To było spotkanie pełne nowych doświadczeń. Miło nam będzie gościć Panią Justynę jeszcze raz.

Spotkanie z mamą Semena  w grupie Zuchy.

22 lutego na zaproszenie nauczycielek z grupy gościła u nas mama Semena. Nasz nowy kolega i jego mama pochodzą z Ukrainy. Mama Semena opowiedziała o Odessie – pięknym, nadmorskim mieście, z którego pochodzą. Dzieci obejrzały również film o kulturze, tradycjach, symbolach Ukrainy i poznały historię chłopca, który w Polsce znalazł nowych przyjaciół w swoim przedszkolu. Miłym zakończeniem spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez mamę Semena.

Kalendarz najbliższych wydarzeń – marzec.

7.03.2023 r. Dogoterapia w grupie „Krasnoludki” 9.30 -10.00.

7.03.2023 r. Dogoterapia w grupie „Odkrywcy” 10.10 -11.10 w 2 zespołach.

28.03.2023 r. Wyjście na spektakl „Skrzydlaty odlot” do sali teatralnej przy kościele św. Jadwigi Królowej. Grupa: „Odkrywcy”. Wyjście z przedszkola 8.20 planowany powrót 10.50.

29.03.2023 r. Wyjście na spektakl „Bukiet talentów” do sali teatralnej przy kościele św. Jadwigi Królowej. Grupa: „Sowy”. Wyjście z przedszkola 8.20 planowany powrót 10.50.

Zajęcia cykliczne:

Grupy „Odkrywcy” i „Sowy” uczestniczą w programie „Akademia Przedszkolaka”. Wyjazd autokarem do TAURON ARENY o godzinie 8:50, powrót 11:30 w poniedziałki: 13.03.2023, 27.03.2023.

Zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Hipoterapia – w środy wg wewnętrznego harmonogramu
Dogoterapia – wtorek 7.03.2023 godz 9.00. 

REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawa prawna : Podstawa prawna : ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.


ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Do przedszkola na rok szkolny 2023/24 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach 2020, 2019, 2018, 2017.
 4. Kandydaci urodzeni w roku 2017 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2023/24 od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. do godziny 15:00.
 7. Wnioski przyjmuje Dyrektor przedszkola według poniższego harmonogramu:
  Poniedziałek -8:00 -15:00
  Wtorek – 7:00-16:00
  Środa -7:00-16:00
  lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola.

  Wnioski dostępne będą:
  • na stronie https://krakow.formico.pl
  • w sekretariacie lub u Dyrektora przedszkola.
  Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych. Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.
  Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora tel: (12)637-43-02 lub (12)636-75-40
  Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów „0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.

Bal karnawałowy

19 stycznia w przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrane za swoich ulubionych bohaterów bawiły się razem z prowadzącą tą uroczystość Panią Piratką. Przedszkolaki oprócz tańców wygibańców bawiły się z chustą animacyjną oraz brały udział w proponowanych zabawach. Znalazł się także czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz pamiątkowe zdjęcia.

Kalendarz najbliższych wydarzeń – luty.

14.02.2023 r. Dogoterapia w grupie „Krasnoludki” 9.45 -10.45 w 2 zespołach.

22.02.2023 r. Spotkanie z panią bibliotekarką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom (wszystkie grupy)

23.02.2023 r. Wyjście na spektakl „Ekonolulu” do sali teatralnej przy kościele św. Jadwigi Królowej. Grupy: Słoneczka, Krasnoludki, Odkrywcy. Wyjście z przedszkola 8.20 planowany powrót 10.50.

28.02.2023 r. teatr aktora „Kanon” w przedszkolu. Przedstawienie „Przygody Franka Bałwanka” godz 9.00

Zajęcia cykliczne:

Grupy „Odkrywcy” i „Sowy” uczestniczą w programie „Akademia Przedszkolaka”. Wyjazd autokarem do TAURON ARENY o godzinie 8:50, powrót 11:30 w poniedziałki: 13.02.2023, 27.02.2023.

Zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Hipoterapia – od 15.02.2023. w środy wg wewnętrznego harmonogramu
Dogoterapia – wtorek 14.02.2023 godz 9.15. 

Jasełka dla rodziców w grupie Zuchy

We wtorek 17 stycznia w grupie Zuchy odbyły się wyjątkowe Jasełka dla Rodziców. Dzieci w kolorowych, dopasowanych do tematu przedstawienia przebraniach zaprezentowały wyuczone na pamięć role. Jesteśmy pełni podziwu dla naszych małych aktorów! Dzieci przepięknie zaśpiewały kolędy oraz zaprezentowały się jako pasterze, aniołki, trzej królowie, Maryja i Józef. Na koniec poczęstowaliśmy się pierniczkami, które dzieci upiekły na warsztatach kulinarnych. To była najlepsza nagroda po pracowitym dniu – ucieszyła każdego.

>> Początek