Wydarzenia

Zajęcia ze studentkami z II roku pedagogiki specjalnej- w grupie Tropicieli

W kwietniu studentki pedagogiki specjalnej odwiedziły naszą grupę zapraszając nas do zabawy poprzez  aktywność ruchową. Zaproponowały zajęcia ruchowe według alternatywnej metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb społecznych i poznawczych.Studentki prowadziły ćwiczenia ruchowe z “z”czyli takie , w których jeden z partnerów jest bierny, drugi zaś aktywny i opiekuńczy względem niego, ćwiczenia „przeciw”-w których celem jest uświadomienie uczestnikom ich własnej siły przy współdziałaniu z partnerem. oraz ćwiczenia „razem”, które wymagają jednakowego zaangażowania partnerów. Na zakończenie studentki wprowadziły nas w nastrój odprężenia i relaksacji przy nastrojowej muzyce i opowiadaniu.


 
Powrót