Wydarzenia

Wycieczka na skrzyżowanie – Zuchy

13 września grupa Zuchy wybrała się na wycieczkę na pobliskie skrzyżowanie zgodnie z realizującym tematem pt. ”Bezpieczna droga do przedszkola”. Razem z dziećmi przed wycieczką omawiane były wszystkie zasady bezpiecznego zachowania się podczas spaceru oraz pobytu obok skrzyżowania. Powtórzone zostały zasady przechodzenia przez jezdnię, które to przećwiczyliśmy „na sucho” w sali. Następnie ubrani w kamizelki odblaskowe ruszyliśmy w stronę pobliskiego skrzyżowania zwracając uwagę na bezpieczną drogę poruszania się pieszego. Kiedy dotarliśmy na skrzyżowanie był tam ogromny ruch, dodatkowo postawiono parę nowych znaków dotyczących zmiany organizacji ruchu. Wszystkie znaki drogowe omówiliśmy oraz obserwowaliśmy przechodzenie pieszych na pasach. Po chwili cała nasza grupa razem z paniami przeszliśmy na pasach na druga stronę chodnika zwracając uwagę na sygnalizacje świetlną. W drodze powrotnej obserwowaliśmy okolicę i bezpiecznie wróciliśmy do przedszkola.


 
Powrót