Wydarzenia

Przystanek Historia -Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i wycieczka po Krakowie.

Grupa Tropicieli 14.11.17 odwiedziła Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Krakowie. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o Ojczyźnie, byciu Polakami, wysłuchaliśmy legendy o powstaniu państwa polskiego i pierwszej stolicy Polski. W ciekawy sposób  opowiadano nam o symbolach Polski: fladze, godle i o powstaniu hymnu oraz jego autorze. Nie zabrakło konkursów, quizów, pracy zespołowej: rozwiązywaliśmy zagadki w zabawie „Prawda czy fałsz?”, układaliśmy z ilustrowanych obrazków słowa pierwszej i drugiej zwrotki hymnu, ułożyliśmy także gigantyczną flagę z kartek w kolorze biało-czerwonym, a potem odśpiewaliśmy hymn przyjmując właściwa postawę. Na koniec wizyty otrzymaliśmy dyplomy, książeczki o symbolach Polski, puzzle dla grupy i gratulacje za wiedzę o Ojczyźnie.

Tego dnia spotkała nas też miła niespodzianka – odwiedziliśmy Rynek podziwiając budowle: Sukiennic, Ratusza, Kościoła Mariackiego i krótko przypomnieliśmy sobie wybrane fragmenty legend. Wycieczka była udana, wspominaliśmy też czasy kiedy byliśmy tu z Rodzicami.


 
Powrót