Planujemy

Kalendarz najbliższych wydarzeń – marzec

3.03.2022 r. Spotkanie z panią bibliotekarką w przedszkolu godz 9.30;
Grupa „Krasnale” i „Zuchy” – słuchanie czytanych bajek;
Grupa „Sowy”, „Odkrywcy”, „Świetliki” – rozwiązywanie krzyżówek;

8.03.2022 r. Wycieczka grupy „Świetliki” do Muzeum Etnograficznego na warsztaty edukacyjne „Wielkanoc – czas odnowy”. Wyjazd z przedszkola o godzinie 9.45. Planowany powrót 12.30;

14.03.2022 r. Wycieczka grupy „Zuchy” do Muzeum Etnograficznego na warsztaty edukacyjne „Wielkanoc – czas odnowy”. Wyjazd z przedszkola o godzinie 11.30. Planowany powrót 14.30;

18.03.2022 r. Wycieczka grupy „Odkrywcy” do Muzeum Etnograficznego na warsztaty edukacyjne „Wielkanoc – czas odnowy”. Wyjazd z przedszkola o godzinie 9.45. Planowany powrót 12.30;

17.03.2022 r. o godz. 9.30 Teatrzyk objazdowy „Elephant” przedstawi „Opowieść o ziarenku” dla wszystkich grup.

31.03.22 Wycieczka grupy „Sowy” – Zamek Królewski na Wawelu, Smocza Jama.Wyjazd autokarem godz. 10.00

Grupa „Odkrywcy” uczestniczy w programie „Akademia Przedszkolaka”
Wyjazd busem do TAURON ARENY o godzinie 8:50, powrót 11:30 w poniedziałki: 7.03.2022 r., 21.03.2022 r.

Zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu:
Hipoterapia – środy – od 2.02.2022 wg wewnętrznego harmonogramu;
Dogoterapia – wtorki (2 x w miesiącu) 1.03.2022 i 15.03.2022 w dwóch  zespołach łączonych:

  • 10:00 – pierwszy zespół
  • 10:30 –  drugi zespół

 
Powrót