Dzieci w przedszkolu oglądały teatrzyk pt. „Opowieść o dobrym człowieku”. 
Powrót