Zaprezentowały program artystyczny z okazji Święta Rodziny oraz pożegnania starszaków. 
Powrót