Wydarzenia

Obchody Jubileuszu 50 – lecia Przedszkola. Występy dzieci „Po Polsce wędrowanie”.

Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęły się 7 czerwca w czwartek. Na ten dzień zaplanowane zostało przedstawienie pt. „Po Polsce wędrowanie”, które odbyło się w sali teatralnej przy kościele Św. Jadwigi. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości przez Panią Dyrektor głos zabrał dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Pan D. Domajewski, który odczytał list od Prezydenta Miasta Krakowa Pana J. Majchrowskiego. Głos zabrała także Pani M. Drąg – Bylica – wizytator Kuratorium Oświaty.

Po części oficjalnej nadeszła pora na występy dzieci. Każda grupa przedszkolna zaprezentowała tańce oraz pieśni z wybranych regionów naszego kraju. Grupa „Smerfów” rozpoczęła przedstawienie zabierając nas na południe Polski czyli w góry. Grupa „Tropicieli” zaprosiła nas na Śląsk. Dalej wędrówka prowadziła przez Kraków, który prezentowała grupa „Tygrysów”. Z małopolski przenieśliśmy się wraz z grupą „Słoneczek” do Warszawy. Naszą wędrówkę przez Polskę zakończyła grupa dzieci najmłodszych, która zabrała nas nad morze. Mimo tremy dzieci i ich opiekunów występy były piękne, a oklasków nie było końca.


 
Powrót