Dzieci oglądały teatrzyk pt. „Czerwony Kapturek”, który przyjechał do przedszkola. 
Powrót