Dzieci pojechały na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce gdzie przeszły trasą Solilandii i napotkały Soliludka oraz Skarbnika. 
Powrót