Dzieci uczestniczyły w zajęciach otwartych prowadzonych przez wychowawcę Panią Barbarę M. 
Powrót