Dzieci z grup integracyjnych rozpoczęły wyjazdy na zajęcia hipoterapeutyczne do stadniny koni w Olszanicy. 
Powrót