Dzieci uczestniczyły w warsztatach „Pierwsza pomoc”. 
Powrót