Wydarzenia

Akcja Edukacyjna Czyste Powietrze – grupa Tygryski

W naszej grupie przeprowadzona została akcja dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Dzieci oglądały prezentację dotyczącą zagrożeń płynących z wdychaniem smogu. Poznały jaki wpływ zanieczyszczone powietrza ma na zdrowie ludzi, zwierząt oraz roślin. Zaprezentowane zostały sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. Odbyła się pogadanka połączona z konkursami i zabawami dydaktycznymi. Dzieci wykonały plakat informacyjny, który został powieszony w szatni w przedszkolu. Na koniec grupa zasadziła rośliny oczyszczające powietrze i przekazała każdej grupie w przedszkolu dwie rośliny do kącika przyrody.


 
Powrót